Let op: Het Kitesurf seizoen is begonnen! Schrijf je nu in voor een week cursus om zelfstandig het water op te gaan! Details

 • Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Lees hier onze voorwaarden

Info over wat wel en wat niet

Algemene Voorwaarden van Antix Sports

 • Iedere deelnemer moet van deze algemene voorwaarden kennis nemen voorafgaand aan de kitesurf-les(sen). Door middel van een ondertekening van de overeenkomst bevestigt de deelnemer dat kennis is genomen van de gebruiksvoorwaarden en dat deze worden geaccepteerd.
 • Kitesurf-les is grensverleggend, iedere deelnemer moet daarom telkens zelf de risicoafweging maken of hij/zij de oefening aankan.
 • Iedere deelnemer is zich ervan bewust dat het oplopen van lichamelijk letsel mogelijk is bij kitesurfen. Deelname komt geheel voor eigen rekening en risico.
 • Iedere deelnemer is zich ervan bewust dat het noodzakelijk is dat je de kitesurf-les(sen) met je volledige aandacht en concentratie volgt en geen onnodige risico’s neemt.
 • Iedere deelnemer aan de kitesurf-les(sen) en kitesurf-oefeningen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en die van anderen.
 • Aanwijzingen van de vakkundige begeleiding van Antix Sports (instructeurs) moeten altijd worden opgevolgd.
 • De door Antix Sports ter beschikking gestelde uitrusting moeten volgens de aanwijzingen van de instructeurs gebruikt worden. De uitrusting mag niet aan anderen ter beschikking worden gesteld.
 • Ingeval aanwijzingen en instructies van de instructeur niet worden opgevolgd, is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen voor zichzelf, derden en/of materiaal.
 • Bij misdragingen en onverantwoordelijk gedrag mag Antix Sports iedere deelnemer de verdere deelname aan de kitesurf-lessen ontzeggen zonder dat de deelnemer daarna geld van reeds betaalde cursussen terug zal ontvangen.
 • Het nuttigen of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is strikt verboden tijdens deelname aan de kitesurf-les(sen).
 • Wanneer het niet mogelijk is je les te starten of af te ronden om wat voor reden dan ook, wordt er geen geld teruggegeven. De kitesurf-les wordt dan op een later tijdstip ingepland. De deelnemer krijgt in dat geval een tegoedbon met een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar.
 • Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is Antix Sports en/of de aan Antix Sports verbonden kitesurf-instructeurs en assistent-instructeurs niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder letselschade en/of inkomstenderving als gevolg van letselschade.
 • De kitesurf-lessen zijn voor iedere deelnemer vanaf negen jaar toegankelijk, mits deze niet aan ziekte of psychische stoornis lijdt, welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of de gezondheid van andere personen.
 • Er mogen tijdens de kitesurf-lessen geen voorwerpen, waaronder sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden enz.), meegenomen c.q. gedragen worden die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers. Lange haren dienen vastgebonden te worden met een elastiekje.
 • Bij verhuur dienen de materialen op afgesproken tijd teruggegeven te worden, inclusief wetsuit. Wanneer dit verlaat is, worden er extra kosten in rekening gebracht.
 • Foto’s en beeldmateriaal genomen door Antix Sports tijdens de kitesurf-les(sen) kunnen door Antix Sports gebruikt worden voor marketingdoeleinden en promotie van onze activiteiten. Deelnemers geven hierbij toestemming aan Antix Sports voor het gebruik van dergelijk beeldmateriaal.
 • Het gebruik van door cursisten gemaakte foto’s of beeldmateriaal door derden voor commerciële of marketingdoeleinden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Antix Sports.
 • Je email kan gebruikt worden om updates en marketinginformatie toe te sturen.
 • Middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verklaart de deelnemer voldoende op de hoogte te zijn van de voorrangsregels in het (water)verkeer met anderen tijdens de kitesurf-les(sen).
 • Bij verhuur van materialen van Antix Sports is iedere deelnemer bij afname tot en met teruggave verantwoordelijk voor deze materialen. Bij schade of verlies wordt dit in rekening gebracht.
 • Iedere deelnemer die van mening is dat de van Antix Sports gehuurde materialen in een slechte staat verkeren, dient dit voor gebruik daarvan te melden aan Antix Sports.
 • Het deelnemen aan de kitesurfles(sen), clinics en events is geheel voor eigen rekening en risico.

check de micro tekst

Privé cursus kitesurfen

Tijdens de privé cursus krijg je intensieve begeleiding. Dit is zeer effectief met volledige aandacht van onze instructeur!

Meer informatie

Prive 2

Maak meer en sneller progressie! De privé voor 2 cursus is zeer effectief door de volledige aandacht van onze instructeur.

Meer informatie

Cadeaubon

Een actieve cadeaubon voor diverse activiteiten!

Meer informatie
Professionele instructeurs erkend en gecertificeerd
7 dagen per week kitesurf lessen
Veiligheid staat altijd voorop
Meer dan 13 jaar ervaring in binnen en buitenland
Binnen NO TIME op de beste kitespots!

Vragen over onze activiteiten of andere zaken?

Onze partners